Program

Program for ELiSØR 2016:

Onsdag 02.11.16

Kl. 10.00- Messa åpner.
Kl. 10.00- 10.15 Oppstartsmøte Videregående skoler
Kl. 10.45-12.15: Seminar Lyskultur.
Løsninger og innsalg av fremtidens belysning innen:
• Offentlig og private bygg
• Forbrukermarkedet- bolig og leiligheter
Kl. 11.00-13.30 Lunch buffe restaurant 3.etg
Kl. 13.00-15.30 Seminar DLE og Agder Energi.
Kl. 15.30-18.00 Middag serveres i restaurant 3.etg.
Kl. 19.00 Messa stenger for dagen.

Torsdag 03.11.2016:

Kl. 10.00 Messa åpner.
Kl. 10.00- 10.15 Oppstartsmøte Videregående skoler
Kl. 10.45-12.15 Seminar lyskultur.
Løsninger og innsalg av fremtidens belysning innen:
• Offentlig og private bygg
• Forbrukermarkedet- bolig og leiligheter
Kl. 11.00-13.30 Lunch buffe restaurant 3.etg
Kl. 13.00-15.30 Seminar DLE og Agder Energi
Kl. 16.00 Messa stenger